Disclaimer

Disclaimer

Artikel 1 definities
Website: www.jandeisolatieman.nl en alle onderliggende pagina’s
Gebruiker: bezoekers van de website
Bedrijf: Jan de Isolatieman, de bevoegde uitgever van de webpagina

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

  • Jan de Isolatieman actualiseert de website en werkt de inhoud dus regelmatig bij. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat de inhoud van de website onvolledig of verouderd is.
  • Jan de Isolatieman geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
  • Jan de Isolatieman biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
  • Jan de Isolatieman is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.
  • Jan de Isolatieman verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
  • Jan de Isolatieman kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook mag gelden door het gebruik van de informatie op onze website.
  • Jan de Isolatieman zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Jan de Isolatieman kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de wijzigingen of beëindiging op of van haar website.
  • De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie die wordt gegeven op onze website.