Wat is de brandklasse van isolatiemateriaal?

Jan met boek in zijn hand
Brandklasse

In de keuze voor uw isolatiemateriaal is de brandklasse van het materiaal van groot belang. De brandklasse is namelijk een kritische eigenschap die meer vertelt over de veiligheid en het brandgedrag van een materiaal. Maar wat houdt deze brandklasse precies in? In dit artikel zullen we u het belang van deze brandklassen bij isolatiematerialen uitleggen en behandelen we enkele belangrijke aspecten.

Jan met duim omhoog

"De brandklasse van isolatiematerialen is van cruciaal belang om de reacties van het isolatiemateriaal op vuur en ontbranding te begrijpen. Vooral bij de bouwtoepassingen waar de kans op brand een groot risico vormt, is dat van groot belang."

Wat is de brandklasse?


De brandklasse van isolatiematerialen is een classificatiesysteem dat aangeeft hoe brandbaar een materiaal is. Dit systeem categoriseert materialen op basis van hun reactie op vuur, oftewel brand, en draagt bij aan het begrijpen van de mate van brandbaarheid van een materiaal.


De brandklasse geldt overigens niet alleen voor isolatiematerialen, maar wordt in verschillende sectoren gebruikt om brandveiligheid te beoordelen. Het classificatiesysteem varieert doorgaans van klassen A tot en met F, waarbij klasse A het minst brandbaar en klasse F het meest brandbaar is. Elk van deze klassen heeft specifieke criteria voor ontvlambaarheid, vlamuitbreiding en rookontwikkeling.


Hoe berekenen we de brandklasse?


De brandklasse van isolatiematerialen wordt vastgesteld door middel van gestandaardiseerde testmethoden, zoals de bepaling van de ontvlambaarheid, vlamuitbreiding en rookontwikkeling. Deze testen worden meestal uitgevoerd in laboratoria volgens specifieke en erg strenge normen. Hierna wordt het materiaal ingedeeld in een bepaalde brandklasse op basis van zijn prestaties tijdens deze test.


De Europese norm EN13501-1 wordt meestal gebruikt voor het bepalen van de brandklasse van bouwmaterialen in Europa. Met behulp van deze test worden de materialen vervolgens ingedeeld in de volgende klassen:


  • Brandklasse A1: Onbrandbaar
  • Brandklasse A2: Praktisch niet brandbaar
  • Brandklasse B: Zeer moeilijk brandbaar
  • Brandklasse C: Brandbaar
  • Brandklasse D: Goed brandbaar
  • Brandklasse E: Zeer brandbaar
  • Brandklasse F: Niet getest of voldoet niet aan klasse E
  • Brandklasse NPD: Geen prestaties opgegeven.

De indeling in brandklassen laat zien dat er een behoorlijk verschil zit tussen de klassen. Een isolatiemateriaal dat als onbrandbaar wordt aangemerkt, is overigens in praktijk nooit helemaal onbrandbaar. De vraag is in dit geval niet óf het materiaal brandt, maar bij welke temperatuur dit materiaal brandt.


Hoewel er dus grote verschillen bestaan, is het niet zo dat u alleen naar de brandklasse van het materiaal kijkt bij het uitkiezen van uw isolatiemateriaal. De plek waar het materiaal toegepast wordt en de wijze waarop het materiaal verwerkt wordt, zijn evengoed belangrijk voor de brandveiligheid. Zo wordt PIR brandklasse over het algemeen ingedeeld in brandklasse B, maar geldt die brandklasse alleen als PIR wordt toegepast in bepaalde constructies.


Waarom is de brandklasse belangrijk?


De brandklasse van isolatiematerialen is van cruciaal belang om de reacties van materialen op vuur en ontbranding te begrijpen. Vooral bij de bouwtoepassingen waar de kans op brand een groot risico vormt, is deze van groot belang. Zonder oog op de brandklasse van een materiaal, kan de brandveiligheid van een gebouw of kantoor niet worden gegarandeerd. Het kan bijvoorbeeld van invloed zijn op de brandwerendheid van muren, vloeren maar ook al een plafond. Door isolatiematerialen met de juiste brandklasse te kiezen, kan de verspreiding van brand vertraagd worden en kan het de evacuatie en bescherming van mensen, maar ook het hele gebouw en de omgeving vergemakkelijken. Wel moet hierbij worden vermeld dat de afwerking evengoed belangrijk is.


Brandklasse A1, een voorbeeld


Isolatiematerialen die tot brandklasse A1 behoren, vertegenwoordigen de meest brandwerende isolatiematerialen. Minerale isolatie, zoals steenwol of glaswol, vallen bijvoorbeeld in deze klasse. Deze materialen zijn zeer effectief in het weerstaan van brandvorming en vuur en hebben extreem beperkte bijdrage aan brandverspreiding en rookontwikkeling. Deze isolatiematerialen worden dan ook frequent toegepast in het geval van brandwerende constructies, denk hierbij aan een brandscheidingswand in een groot utiliteitsgebouw. Hier moeten grote ruimtes vaak worden onderverdeeld in verschillende brandcompartimenten om zo te voorkomen dat het gehele gebouw in één keer vlam kan vatten in het geval van brand.


Brandklasse E, een voorbeeld


Materialen in brandklasse E zijn als zeer brandbaar te typeren en dragen aanzienlijk bij aan vlamverspreiding en rookvorming. Ook kan het zijn dat bij sommige van deze materialen schadelijke stoffen of rook vrijkomt in het geval van brand. Voorbeelden van materialen die in deze brandklasse vallen, zijn bepaalde vormen van polystyreenschuim (EPS). De materialen in brandklasse E zijn vatbaar voor ontbranding en branden snel in geval van vuur. Ze generen veel rook en dragen juist bij aan een snellere vlamuitbreiding. Dit maakt de materialen automatisch ook een stuk minder geschikt voor gebruik in bouwtoepassingen waar brandveiligheid een cruciale rol speelt. Mocht u EPS bijvoorbeeld onder beton gebruiken, dan is er weer geen enkel probleem.


De brandklasse, belangrijk en nu begrijpelijk


Het begrijpen van de brandklasse van isolatiematerialen is cruciaal bij het kiezen van materialen voor uw bouwproject, vooral in de situaties waar de brandveiligheid een grotere rol speelt. Door bewust te zijn van de brandklasse van materialen kunt u een weloverwogen keuze maken en materialen kiezen die voldoen aan de specifieke brandveiligheidsnormen die nodig zijn voor een veilige en beschermde bouwomgeving.


Vragen? Jan de Isolatieman staat voor u klaar om u vrijblijvend te adviseren bij het kiezen van isolatiematerialen met de juiste brandklasse voor uw bouwproject.

Jan met duim omhoog

"Jan de Isolatieman, streeft ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Aangezien elke klus uniek is, raden wij u aan altijd contact op te nemen met een professional. Bekijk hier onze voorwaarden."

Zakelijke klant?
Maak een account en profiteer van alle voordelen die Jan de isolatieman te bieden heeft. Ontdek alle voordelen.