Welke isolatiewaarde heb ik nodig?

Jan met boek in zijn hand
pictogram met een hamer en een klussleutel

Wie gaat verbouwen en isoleren, krijgt te maken met isolatiewaardes. De isolatiewaarde van een materiaal geeft bijvoorbeeld aan hoe goed het materiaal isoleert. De isolatiewaarde van een woning geeft daarnaast aan hoe goed het huis is geïsoleerd. Isolatiewaarde is dan ook een breed begrip en wordt vaak uitgedrukt in verschillende andere waardes, zoals de Rc- en Rd-waarde. Op deze pagina leggen we uit wat al deze waardes betekenen en aan welke isolatiewaarde uw dak, vloer en andere constructies moeten voldoen!

Jan met duim omhoog

"De isolatiewaarde van een materiaal geeft bijvoorbeeld aan hoe goed het materiaal isoleert. De isolatiewaarde van een woning geeft daarnaast aan hoe goed het huis is geïsoleerd."

Isolatiewaarde woning: K-waarde


U kunt uw woning op verschillende manieren isoleren. Door het dak, de vloer en de muren van isolatiemateriaal te voorzien, maar bijvoorbeeld ook door dubbel glas of reflecterende folie achter de verwarming te plaatsen. Al deze maatregelen verhogen de isolatiewaarde van uw woning en dragen bij aan een constante temperatuur in huis.

De totale isolatiewaarde van uw woning wordt uitgedrukt in K. Hoe lager de K-waarde, hoe beter het huis is geïsoleerd. De K-waarde geeft daarom een beeld van hoe goed de vloer, muren en het dak van een woning zijn geïsoleerd. Als u een nieuw huis op het oog heeft, kunt u de K-waarde door een professional laten berekenen. Anderzijds geeft het energielabel ook aan hoe goed de woning is geïsoleerd.


Isolatiewaarde materiaal: Rd-waarde


De K-waarde wordt grotendeels bepaald door de isolatiewaarde van de gebruikte materialen. Deze isolatiewaarde wordt uitgedrukt in de Rd-waarde. Hoe hoger de Rd-waarde van een materiaal, hoe beter het isolerend vermogen. Dat betekent dat isolatiematerialen met een hoge Rd-waarde zorgen voor een koel huis in de zomer en een warm huis in de winter.

Vaak staat de Rd-waarde op de verpakking van het isolatiemateriaal aangegeven, maar u kunt deze waarde ook zelf berekenen. Daarvoor deelt u de Lambda-waarde (λ) van een materiaal door de dikte. Bijvoorbeeld een steenwolplaat met een dikte van 50 millimeter en Lambda-waarde van 0,037, heeft een Rd-waarde van 1,35 (0,05 / 0,037).


De Lambda-waarde


Op de verpakking van een isolatiemateriaal staat niet alleen de Rd-waarde, maar ook de Lambda-waarde aangegeven. Deze waarde geeft aan hoe goed het isolatiemateriaal warmte geleidt en dus hoeveel warmte er verloren gaat. Hoe lager de Lambda-waarde, hoe beter. Een lage Lambda-waarde betekent namelijk dat er weinig warmte verloren en dat het isolatiemateriaal de warmte dus goed vasthoudt.

De Lambda-waarde wordt uitgedrukt in W/mK. Dat staat voor het warmteverlies in Watt per meter, per graad en het temperatuurverschil tussen de twee kanten van het isolatiemateriaal. De Lambda-waarde staat altijd op de verpakking van een isolatiemateriaal en is de basis voor het berekenen van de Rd- en Rc-waardes.


Isolatiewaarde constructie: Rc-waarde


De Rd- en Lambda-waarde geven dus aan hoe goed het isolatiemateriaal de warmte vasthoudt. Dit zijn daarom ‘vaste’ waardes, die niet veranderen. Dat geldt echter niet voor de Rc-waarde. De Rc-waarde geeft het isolerend vermogen van een complete constructie aan, zoals de vloer, het dak of de spouwmuur. Zo wordt de Rc-waarde van bijvoorbeeld uw dak hoger als u daar meerdere lagen glaswol over elkaar aanbrengt. De Rd-waarde van uw dak blijft dan echter hetzelfde.

Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter. Als u een nieuwbouwwoning heeft gekocht of uw huidige woning gaat renoveren, moet u zelfs een minimale Rc-waarde van 3,5 m2K/W halen om aan de eisen van het bouwbesluit te voldoen. Daarnaast zijn er aparte eisen voor de verschillende constructies van uw woning, zoals het dak, de vloer en de gevel. Hieronder leest welke isolatiewaarde deze  constructies moeten hebben. Meer weten? Lees dan hier meer over de RC-waarde.


Dakisolatie: welke Rc- en Rd-waarde?


Als u gaat renoveren, moet uw dakisolatie een Rc-waarde van minimaal 1,3 m2K/W behalen. De eisen voor het dak van een nieuwbouwwoning zijn nog strenger, namelijk een Rc-waarde van minimaal 6,3 m2K/W. Als u subsidie wilt aanvragen, moet uw dakisolatie een Rd-waarde van minimaal 3,5 m2K/W halen. Deze eisen gelden voor zowel platte als schuine daken.


Gevelisolatie: welke Rc- en Rd-waarde?


Volgens de eisen van het bouwbesluit moet de gevel van een nieuwbouwwoning een minimale Rc-waarde van 4,7 m2K/W halen. De gevel van een gerenoveerde woning moet aan een Rc-waarde van minimaal 1,3 m2K/W voldoen. Als u subsidie op uw gevelisolatie wilt aanvragen, dient deze een Rd-waarde van minimaal 3,5 m2K/W te hebben.


Vloerisolatie: welke Rc- en Rd-waarde?


De vloer van een nieuwbouwwoning moet volgens het bouwbesluit een minimale Rc-waarde van 3,7 m2K/W hebben. Als u gaat renoveren, dient uw vloerisolatie een Rc-waarde van 2,5 m2K/W te behalen. Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie, moet uw vloerisolatie daarnaast een Rd-waarde van minimaal 3,5 m2K/W hebben. Deze eisen gelden ook voor vloerisolatie vanuit de kruipruimte.


Lees hier meer over subsidie op isolatie