Subsidie isolatie

Jan met boek in zijn hand
Man kijkt op laptop in een omgeving waar wordt gebouwd

De overheid legt steeds meer nadruk op duurzaam bouwen. Isolatie is daar een essentieel onderdeel van: het houdt de temperatuur in huis constant, waardoor u minder energie verbruikt. Om duurzaam wonen te stimuleren, heeft de overheid subsidies beschikbaar gesteld voor verschillende isolatiemaatregelen. Ook kunt u subsidie aanvragen als u isolatie combineert met een andere verduurzamende maatregel, zoals zonnepanelen, een warmtepomp of HR++ glas. Meer weten? Hier leest u alles over isolatie en subsidie!

Jan met duim omhoog

"U heeft recht op subsidie als u twee isolatiemaatregelen of één isolatiemaatregel en één energiebesparende maatregel in uw woning toepast."

Isolatie terugverdienen


Er hangt een flink prijskaartje aan isolatie, met kosten die oplopen tot duizenden euro’s. Uiteindelijk zorgt isolatie ervoor dat u bespaart op energiekosten, maar u dient eerst geld te investeren. Een subsidie betekent plat gezegd dat u een gedeelte van het geld dat u heeft geïnvesteerd, terugkrijgt van de overheid. Als zo’n tegemoetkoming op uw isolatie aanvraagt, verdient u uw investering dus een stuk sneller terug.


Subsidie aanvragen


De afgelopen jaren konden particulieren via de SEEH subsidie aanvragen voor isolatie. In december 2020 liep deze regeling ten einde en werd ter vervanging de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) ingesteld. U heeft recht op deze tegemoetkoming als u twee isolatiemaatregelen of één isolatiemaatregel en één energiebesparende maatregel in uw woning toepast. Dat betekent dat u subsidie kunt aanvragen als u bijvoorbeeld vloer- en dakisolatie met elkaar combineert, of alleen vloerisolatie met bijvoorbeeld zonnepanelen.

Wilt u subsidie op uw isolatie aanvragen? Dan dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moet u zelf eigenaar van het huis zijn én er ook zelf in wonen. Daarnaast dient u de tegemoetkoming aan te vragen voordat de werkzaamheden beginnen. Tot slot heeft u alleen recht op subsidie als de constructies aan een bepaalde Rd-waarde voldoen. Subsidie voor isolatie wordt versterkt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de website van de RVO vindt u meer informatie en vraagt u de tegemoetkoming aan.


Subsidie dakisolatie


U kunt subsidie op dakisolatie aanvragen. Dakisolatie wordt gezien als één isolatiemaatregel, met twee varianten. Het dak isoleren is de eerste variant, de zolder of vliering isoleren is de tweede variant. Wilt u een tegemoetkoming voor zolder- of vlieringsisolatie aanvragen? Dan moet de zolder of vliering onverwarmd zijn. Verder kunt u deze twee varianten niet combineren bij uw aanvraag. Ze gelden dus niet als twee losse isolatiemaatregelen.

Om subsidie op uw dakisolatie aan te vragen, dient u minimaal 20m² en maximaal 200m² te hebben geïsoleerd. Daarnaast moet de constructie een Rd-waarde hebben van minimaal 3,5 K/W. Als u aan die voorwaarden voldoet, kunt u €30 of €20 per vierkante meter tegemoetkoming ontvangen. U krijgt €30 als u het dak na 1 januari 2022 heeft geïsoleerd en €20 voor data daarvoor. Voor zolder- of vlieringsisolatie geldt dat u minimaal 10m² en maximaal 130m² moet hebben geïsoleerd, met een Rd-waarde van minimaal 3,5 K/W. U krijgt dan €8 of €5 per vierkante meter aan subsidie, afhankelijk van de uitvoeringsdatum.


Subsidie spouwmuurisolatie


U kunt subsidie op spouwmuurisolatie aanvragen. Het isoleren van de spouwmuur wordt gezien als één isolatiemaatregel in uw woning. U dient deze dus te combineren met een andere isolatiemaatregel, zoals dakisolatie, of met een verduurzamende maatregel, zoals een warmtepomp. U heeft recht op deze tegemoetkoming als u minimaal 10m² en maximaal 170m² heeft geïsoleerd én de constructie een Rd-waarde van minimaal 1,1 K/W heeft.

Als u de spouwmuur na 1 januari 2022 heeft geïsoleerd, ontvangt u €8 per vierkante meter aan subsidie. Als u de spouwmuur vóór 1 januari 2022 heeft geïsoleerd, heeft u recht op €5 per vierkante meter aan subsidie. Bij de aanvraag moet u daarom de uitvoeringsdatum aantonen.


Subsidie vloerisolatie


Ook voor vloerisolatie kunt u subsidie aanvragen. Dat geldt voor zowel een houtenvloer als een betonvloer, zolang u de vloerisolatie maar combineert met een andere isolatiemaatregel of een verduurzamende maatregel. Let wel op: sinds 2022 is het niet mogelijk om vloer- met bodemisolatie te combineren. Deze gelden dus niet meer als twee losse isolatiemaatregelen. U kunt vloerisolatie wel combineren met bijvoorbeeld dak- of spouwmuurisolatie.

Om subsidie voor uw vloerisolatie te ontvangen, dient u minimaal 20m² en maximaal 130m² te hebben geïsoleerd. Daarnaast moet de complete constructie een minimale Rd-waarde van 3,5 K/W hebben. Als u de vloer voor 1 januari 2022 heeft geïsoleerd, ontvangt u een bedrag van €7 per vierkante meter. Als u de vloer na 1 januari 2022 heeft geïsoleerd, heeft u recht op een tegemoetkoming van €11 per vierkante meter.


Subsidie kruipruimte-isolatie


Heeft u de kruipruimte geïsoleerd en één andere isolatie- of verduurzamende maatregel toegepast? Dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Als u de vloer vanuit de kruipruimte heeft geïsoleerd, gelden dezelfde voorwaarden als voor vloerisolatie. Als u de bodem van de kruipruimte heeft geïsoleerd, zijn er andere voorwaarden van toepassing.

U kunt subsidie voor bodemisolatie aanvragen als u minimaal 20m² en maximaal 130m² heeft geïsoleerd. De constructie dient daarbij een minimale Rd-waarde van 3,5 K/W te hebben. Als u de bodem voor 1 januari 2022 heeft geïsoleerd, ontvangt u een tegemoetkoming van €4 per vierkante meter. Als u de bodem na 1 januari 2022 heeft geïsoleerd, krijgt u €6 per vierkante meter. Let op: sinds 2022 is het niet meer mogelijk om bodemisolatie te combineren met vloerisolatie. Deze gelden namelijk niet meer als twee losse isolatiemaatregelen.


Overzicht Rd-waardes


U kunt pas subsidie op uw isolatie aanvragen als de constructies een bepaalde Rd-waarde behalen. De Rd-waarde geeft de warmteweerstand en dus het isolerend vermogen van het isolatiemateriaal aan. Hoe hoger de Rd-waarde, hoe beter de warmte in uw woning wordt vastgehouden. Voordat u isolatiemateriaal gaat kopen, moet u dus goed kijken welke Rd-waarde nodig is om subsidie aan te vragen. Hieronder vindt u een overzicht van alle minimale Rd-waardes.


Constructie Minimale Rd-waarde (m² K/W)
Dakisolatie 3,5
Zolder- of vlieringsisolatie 3,5
Spouwmuurisolatie 3,5
Vloerisolatie 3,5
Kruipruimte-isolatie 3,5
Bodemisolatie 3,5

Gemeentelijke subsidie


Niet alleen de rijksoverheid, maar ook bepaalde lokale of regionale gemeentes bieden soms subsidie aan voor isolatie en andere verduurzamende maatregelen in huis. Sommige gemeentes hebben daar een apart potje voor, alhoewel per gemeente verschilt of en hoeveel geld daarin zit. Weten wat de mogelijkheden voor subsidie op isolatie bij u in de buurt zijn? Neem dan contact met uw gemeente.


Andere vergoedingen isolatie


Ook bij de bank zijn er verschillende financieringsmogelijkheden voor isolatie beschikbaar. Is het isoleren van het dak onderdeel van een complete verbouwing? Dan kunt u daarvoor een Groene Lening of bouwdepot aanvragen. Een Groene Lening is bedoeld voor het aanschaffen en plaatsen van duurzame producten in huis. U betaalt dan een lager rentetarief dan bij een reguliere lening, namelijk zo’n 2,3%. Een bouwdepot lijkt daarop en wordt verstrekt aan huiseigenaren die hun huidige of nieuwe woning gaan verduurzamen met een verbouwing.

Is uw woning minstens twee jaar oud? Dan profiteert u van een verlaagd btw-tarief voor het laten plaatsen van de isolatie. In plaats van de gebruikelijke 21%, betaalt u dan maar 9% btw voor het vakmanschap. Voor de materialen en overige zaken betaalt u wel 21% btw. Om hier aanspraak op te kunnen maken, dient u een erkend vakman in te huren. Bij de aanvraag moet u namelijk een offerte of verklaring laten zien. Daarnaast moeten het dak, de gevel en de vloer een bepaalde Rd-waarde behalen.

Meer weten? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Jan met duim omhoog

"Jan de Isolatieman, streeft ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Aangezien elke klus uniek is, raden wij u aan altijd contact op te nemen met een professional. Bekijk hier onze voorwaarden."

Zakelijke klant?
Maak een account en profiteer van alle voordelen die Jan de isolatieman te bieden heeft. Ontdek alle voordelen.