Rc-waarde

Jan met boek in zijn hand
Jan de Isolatieman die leunt op een rol met isolatie

De Rc-waarde geeft de warmteweerstand en dus het isolerend vermogen van de hele constructie aan. Met hele constructie bedoelen we een onderdeel van uw woning en alle bijbehorende onderdelen. Wanneer het gaat over de Rc-waarde van bijvoorbeeld uw dak, zijn de houten balken en dakpannen daar ook in meegenomen. Omdat de Rc-waarde van zoveel zaken afhankelijk is en per constructie verschilt, staat deze nooit aangegeven en dient u de waarde dus zelf te (laten) berekenen. Hieronder leest u onder andere hoe dat moet!

Jan met duim omhoog

"De Rc-waarde geeft het isolerend vermogen van de hele constructie aan en heeft dus veel invloed op uw wooncomfort."

Minimale Rc-waarde in isolatie van dak, vloer en wanden


De Rc-waarde geeft het isolerend vermogen van de hele constructie aan en heeft dus veel invloed op uw wooncomfort. Het is daarom belangrijk dat u weet wat de Rc-waarde van uw woning is of, in het geval van nieuwbouw of renovatie, wat de Rc-waarde zou moeten zijn. In het bouwbesluit staat namelijk vastgelegd aan welke Rc-waardes nieuwbouwwoningen dienen te voldoen. Voor dakisolatie geldt een Rc-waarde van 6,3 m2K/W, voor vloerisolatie een Rc-waarde van 3,7 m2K/W en voor gevelisolatie een Rc-waarde van 4,7 m2K/W.

Voor renovatie gelden er andere regels omtrent de Rc-waarde voor uw isolatie dan bij nieuwbouw. In het geval van renovatie dient de gevel een minimale Rc-waarde van 1,3 m2K/W te hebben, het dak een Rc-waarde van 2,0 m2K/W en de vloer een Rc-waarde van 2,5 m2K/W. Let er wel op dat bovenstaande Rc-waarde voor renoveren alleen van toepassing zijn op kleinschalige aanpassingen aan uw woning. Alle aan- en uitbouw (en natuurlijk complete verbouwingen) waarbij minimaal 25% van het oppervlak van de integrale gebouwschil wordt gewijzigd, vallen onder nieuwbouw.


Constructie    Minimale Rc-waarde nieuwbouw Minimale Rc-waarde renovatie
Dak 6,3 m2K/W 1,3 m2K/W
Vloer 3,7 m2K/W 2,5 m2K/W
Gevel 4,7 m2K/W 1,3 m2K/W

Rc-waarde zelf berekenen


Het is mogelijk om de Rc-waarde zelf te berekenen, maar houd er rekening mee dat dit vrij moeilijk is. Om de Rc-waarde te berekenen, dient u namelijk isolatiemateriaal, andere bouwmaterialen, eventuele luchtlagen, correctiefactoren voor bevestigingsmaterialen en koudebruggen mee te nemen. Hieronder staat uitgelegd hoe u de Rc-waarde zelf berekent, maar het is altijd verstandig om deze door een professional uit te laten rekenen.


            ΣRm + Rsi + Rse

Rc =     -------------------    - Rsi - Rse

(1 + α)


Rm is de warmteweerstand van alle materialen die in de constructie zijn gebruikt, Rsi is de warmte-overgangsweerstand binnen, Rse is de warmte-overgangsweerstand buiten en α is de correctiefactor. In het bouwbesluit staan standaardwaarden voor de RsiRse en α, deze kunt u ook gebruiken voor het berekenen van de Rc. Ook voor de Rc-waarde geldt hoe hoger het getal, hoe sterker het isolerend vermogen van de constructie.


Rsi, Rse en α


Er zijn een aantal standaardwaarden voor Rsi en Rse te onderscheiden, die we hieronder voor u in een tabel hebben gezet. De α is afhankelijk van een verschillende factoren:


  1. Bevat de constructie een isolatielaag met aan elke kant een luchtlaag van meer dan 5 millimeter dik? Dan geldt α = 1, tenzij er maatregelen zijn genomen om convectie te voorkomen.
  2. Is het isolatiemateriaal in de constructie alleen als cellulair glas gebruikt? Dan geldt α = 0.
  3. Is de constructie onder geconditioneerde omstandigheden vervaardigd, los van afwerklagen, zoals buitenspouwbladen? Dan geldt α = 0,02. Voor alle overige gevallen houdt u α = 0 aan bij het berekenen van de Rc-waarde.Standaardwaarden Rsi (m2-K)/W Rse (m2-K)/W
Vloeren met warmtestroom naar boven 0,10 0,10
Vloeren boven de buitenlucht 0,17 0,04
Vloeren met onverwarmde (kruip)ruimte 0,17 0,17
Uitwendige scheidingsconstructies boven verwarmde ruimte 0,10 0,04
Overige scheidingsconstructie aan de buitenlucht 0,13 0,04
Overige scheidingsconstructies 0,13 0,13
Jan met duim omhoog

"Jan de Isolatieman, streeft ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Aangezien elke klus uniek is, raden wij u aan altijd contact op te nemen met een professional. Bekijk hier onze voorwaarden."

Zakelijke klant?
Maak een account en profiteer van alle voordelen die Jan de isolatieman te bieden heeft. Ontdek alle voordelen.