Jan kijk naar rechts

PGB-Fasteners Afstandschroeven

Een regelwerk maken voor bijvoorbeeld een voorzetwand of scheidingswand? Met afstandsschroeven zet u het regelwerk direct waterpas, zonder opvulblokjes!